หน้าแรก

5 ธันวาคม

น้อมรำลึก • วันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

>> รายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ | กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

>> รายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ | กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

>> รายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ | กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

๙๐ ปี

แห่งความยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยธรรมะ ณ พุทธสมาคม

ครบรอบการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ >>

กิจกรรมของเรา

ตามเจตจำนงค์ วัตถุประสงค์สมาคม
สนับสนุน ส่งเสริมเชิดชู สามัคคีธรรม เพื่อสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมวันพ่อ ทำบุญและดนตรีเทิดพระเกียรติ

5 ธันวาคม 2565

พุทธสมาคมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 พฤศจิกายน 2565

พุทธสมาคมสัญจรภาคใต้ จ.ตรัง

22 พฤศจิกายน 2565

พุทธสมาคมสัญจร ภาคตะวันออกและภาคกลาง

15 พฤศจิกายน 2565

พุทธสมาคมสัญจรภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

1 พฤศจิกายน 2565

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

29 ตุลาคม 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (2)

21 ตุลาคม 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (1)

21 ตุลาคม 2565

ติดต่อเรา

พระบูชา

งาน 90 ปี

กองบุญ

ธรรมสงเคราะห์

ชุนนุมธรรม

สามัคคีธรรม

ช่องทางการสื่อสาร