ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ช่องทางการสื่อสาร