กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

admin

15 11 2023
ช่องทางการสื่อสาร