ข้อมูลติดต่อ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พสท.)

Buddhist Association of Thailand under the royal patronage (BATR)

ที่อยู่ : 41 ถนน พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 02 282 2888, 02 281 9563

E-mail : batr2gether@gmail.com

Website : https://thaibatr.com

Facebook : www.facebook.com/thaibatr

Line :  https://lin.ee/Ln5vThW

ช่องทางการสื่อสาร